Corona maatregelen

In verband met de corona maatregelen vindt alles plaats in de grote ruimte Juweel. De kleine ruimte wordt enkel verhuurd als er maximaal 2-3 personen zijn. 

Huisregels

- De faciliteiten mogen alleen gebruikt worden voor bedrijfsmatige doeleinde. 
- Het permanent verblijven op de locatie is niet toegestaan.
- Gebruiker dient de locatie achter te laten schoon en in goede staat, zoals hij deze bij aanvang van de gebruikersperiode aantrof. 
- Gebruiker dient brandblus voorzieningen, vluchtwegen en nooddeuren op locatie vrij te houden. 
- Gebruiker dient geen zaken achter te laten in het pand na afloop van de gebruiksperiode. 
- Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan de locatie, de inventaris en/of de faciliteiten, door de gebruiker of door de gebruiker toegelaten personen, gedurende de overeenkomst. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gedrag van meegenomen of toegelaten personen. 
- Het is gebruiker niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de faciliteiten/locatie. Tenzij hier voorafgaande schriftelijk toestemming voor is gegeven. 
 

Annulering

- In geval van gebruik van de locatie gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 

* Minder dan 2 dagen voor aanvang 
- 100% van het overeengekomen bedrag

* 3 tot 5 dagen voor aanvang 
- 50 % van het overeengekomen bedrag

* meer dan 6 dagen voor aanvang
- geen 

Als de annulering in goed overleg plaats heeft gevonden en er is een mogelijkheid om de verhuur te verschuiven naar een andere mogelijk datum die voor beide overeengekomen partijen kloppend is dan zullen er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht.  

Tarieven

- Alle tarieven zijn weergegeven exclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven. 
- Er worden geen reserveringskosten, administratiekosten en/of boekingskosten gerekend bovenop de tarieven. 
- Jaarlijks op 31 december is Het Julius gerechtigd om de overeengekomen tarieven te indexeren.

Borg 

-  Er is geen borg


Betaling

- Betaling van de overeengekomen prijs geschiedt middels een factuur. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Mits anders overeengekomen. 

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/